Obezite Nedir?

Obezite latince kökenli bir kelime olup çok fazla yemek yiyen demektir.

Obezite çok ciddi sağlık sorunlarına yol açan ve maalesef yaşam süresini kısaltan bir hastalıktır. Obezite sınıflaması için labaratuvar ve görüntüleme yöntemleri, vücuttaki yağ oranı ve yağlanmanın tipi gibi birçok parametre kullanılmıştır. Fakat şu an için, obezitenin tanımlanması ve sınıflaması için Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO- World HealthOrginization) Vücut Kitle indeksi (VKİ) hesaplaması kullanmakta ve adeta tüm dünyada ortak bir dil oluşturmaktadır. Herkesin basit bir işlemle hesaplayabileceği bir değerdir. VKİ 30’un üzerinde olan bireyler obez olarak değerlendirilir.

Özellikle vücuttaki yağlanmanın tipi yani bel çevresindeki (elma tipi yağlanma) yağlanma ve kalça çevresindeki yağlanma (armut tipi yağlanma) obezite tanımlanmasında önemli bir yer tutmaktadır. Bilimsel anlamda net olarak kanıt değeri kazanmasa da , karın çevresinde yağlanmanın fazlalığının sadece cilt altında yağlanma ile değil iç organlarda yağlanma ile birlikte seyrettiği ve metobolik sendrom dediğimiz şeker hastalığı ve damar sertleşmesi gibi riskli hastalıklarla beraber seyrettiği yönünde bir kanı vardır. Yani bel çevresinin kalça çevresine oranı önem kazanmaktadır. Bu değerin 1’in altında olması gerekmektedir. Metabolik sendrom riski açısından erkeklerde bel çevresi 102 cm, kadınlarda ise 88 cm nin altında olmalıdır.

Obezitenin neden olabileceği hastalıklar;

Kalp ve Damar Hastalıkları

•İskemik Kalp Hastalıkları
•Kalp Yetersizliği
•Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
•Hipertansiyon
•Derin VenTrombozu ve PulmonerEmboli ( bacak damarlarında tıkanıklık ve akciğer damarlarının pıhtı ile tıkanması)
•Hiperkolesterolemi
•Hipertrigliseridemi

Endokrinolojik Bozukluklar

•Tip llŞeker hastalığı
•PolikistikOver Sendromu
•Adet Düzensizliği
•Gebelik ve Doğumla ilgili sorunlar
•Kısırlık (infertilite)

Solunum Sistemi

•PulmonerEmboli
•Uyku Apnesi (Uykuda Nefesin Durması)
•ObeziteHipoventilasyon Sendromu

Nöroloji

•Stroke (İnme)
•Psödotümörcerebri
•Migren

Gastrointestinal Sistem

•GastroözofagealReflü Hastalığı (GÖRH)
•Karaciğer Yağlanması
•Safra Kesesi Taşları

Psikiyatri

•Depresyon
•Kişilik Bozuklukları

Romatoloji-Ortopedi

•Gut
•Diz ve Ayak bileği eklemlerinde dejenerasyon

Dermatoloji

•Sellülit
•Cilt enfeksiyonları

Onkoloji

•Meme ve rahim kanseri
•Kalınbarsak kanseri
•Karaciğer, Pankreas kanseri
•Prostat kanseri

İLETİŞİM

 
Obezite Enstitüsü Nişantaşı Hastanesi bünyesindedir.